Najnovšie :

ČLENOVIA OZ:

p. Balážová

p. Penevová

p. Martinkovičová

p. Hrabovská

p. Krempaská

p. Breciková

p. Nespalová

p. Horňáková

p. TóthováPríjmy v šk. roku 2017/18
2% dane prijaté v roku 2017                  2 593€
grant BSK                                              1 000€
Spolu:                                                     3 593€

Výdavky
Tabuľa s počítadlom - šk. dvor               - 450€
Autobus - drevený                               - 1 200€
Domček drevený pre deti (BSK)         - 1 000€
Oprava striešky nad pieskoviskom       -  332€
Poplatky (účet, notár...)                         -  189€
Spolu:                                                  - 3 171€

2% dane prijaté v roku 2018                2 730€

Stav k 31.8.2018                                  3 547€

Dňa 19.2.2019 bola z financií začatá stavba altánku

 
OZ SEKURÍK - PLÁNY DO BUDÚCNOSTI :

 - Kroje
 - Rozprašovač vodnej hmly