Niektoré tlačivá na stiahnutie :

 

 

Najnovšie :

 Odklad školskej dochádzky

 Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ


 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

 
Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ  

Online formulár - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu:
https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html